Tỷ Giá: 3,698 VND/CNY

Vận chuyển hàng hóa Trung Quốc - Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Phương Đông

Liên Hệ Thanh ToánThông tin tài khoản thanh toán :   

1. Vietcombank:
HOANG MINH DUC
Số tài khoản: 0011004345537
chinh nhánh : Hội Sở/Hn

2. Techcombank:
HOANG MINH DUC
Số tài khoản: 19033803007019
Chi nhánh: Hà Thành/HN