Tỷ Giá: 3,440 VND/CNY

Vận chuyển hàng hóa Trung Quốc - Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Phương Đông

Liên Hệ Thanh ToánThông tin tài khoản thanh toán :   

1/ Techcombank: 
NGUYEN DINH VIET
TK : 19032688039010
Chi nhánh: Hội Sở

2/ Vietcombank : 
NGUYEN DINH VIET
TK : 0931004188570
Chi nhánh : Hai Bà Trưng, Hà Nội